Zorg voor kwaliteit
Obs De Marke bewaakt op drie manieren de kwaliteit van het onderwijs en werkt waar nodig aan kwalititesverbetering.
    1.  Werken met goede methoden
     2.  Het aanstellen van goed personeel
     3.  Het goed volgen van de vorderingen van de leerlingen

1. Werken met goede methoden
In onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden en materialen. Er wordt regelmatig geëvalueerd en daar waar nodig vindt vervanging en/of uitbreiding plaats.
Verder wordt er veel geïnvesteerd in het computeronderwijs. Op school staan 60 computers, die in een intern netwerk zijn gekoppeld en internet op een veilige manier kunnen bereiken. Daarnaast beschikken we over een computer instructielokaal, waarin de groepen ICT-onderwijs en waarin andere instructie plaats vindt.
In de groepen 3 tot en met 8 zijn ook de zogenaamde activ borden. Dit zijn schoolborden, die zijn gekoppeld aan computer. Beelden van de computer worden via een beamer op het digitale schoolbord geprojecteerd en kunnen bewerkt worden. De drie kleutergroepen beschikken over grote tv schermen waar zij allerlei prgramma's, software via laptop en school tv op kunnen laten zien, ter ondersteuning bij de lessen. Verder hebben we de beschikking over 30 twee in één device (tablet en laptop in één) waarmee de kinderen via het Wi-Fi netwerk op school overal kunnen inloggen. Deze device kunnen worden ingezet bij allerlei lessen, zodat kinderen ook op een andere manier de les kunnen volgen en kunnen verwerken in opdrachten. Het werken met goede, moderne methoden is één manier om kwaliteit na te streven.

2. Het aanstellen van goed personeel
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Ons schoolteam bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistentes en ondersteunend personeel. Gezamenlijk zetten zij zich in om de aan hen toevertrouwde kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Zij proberen een plezierige, veilige sfeer te scheppen, waarin iedereen zich thuis voelt.

3. Het goed volgen van de vorderingen van leerlingen
Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs op De Marke te bewaken en verder te verhogen is het werken met een goed leerlingvolgsysteem. Een leerlingvolgsysteem is een systeem waarin we door middel van observaties en toetsen de vorderingen van de kinderen (van groep 1 tot en met groep 8) volgen en vastleggen.