Aanvraag verlof
Het reglement "leerplicht en verlof" is van toepassing. Dit reglement is opgesteld door de gemeente op basis van de regelgeving van het ministerie van onderwijs.

Enkele hoofdzaken hieruit:
Extra verlof wegens vakantie kan uitsluitend worden gegeven, indien u door uw werkgever wordt verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen. Dit verlof dient u schriftelijk, ten minste zes weken van te voren aan te vragen, waarbij u een werkgeversverklaring moet overleggen. Deze regels gelden ook als u een kleine zelfstandige bent, of indien u op medische indicatie verlof vraagt.

Extra verlof wordt niet gegeven als:
  1. u verlof vraagt voor een tweede vakantie
  2. u één of meerdere dagen eerder met vakantie wilt gaan of later terug wilt komen.
Scholen zijn verplicht om overtredingen te melden bij de leerplichtambtenaar.

Het formulier dat voor een verlofaanvraag ingevuld moet worden, vindt u hier .