Onze school​
Obs De Marke is een openbare school die is gevestigd in het centrum van Roden in een prachtig oud gebouw in een rustige woonwijk. Rondom de school is een groot speelterrein. Dit terrein is samen met ouders en betrokken omwonenden ingericht voor de leerlingen van De Marke. Er is een eigen speelgedeelte voor de kleuters en voor de oudere leerlingen is er een grote speelplaats, aangekleed met diverse speelhoeken, speeltoestellen en een voetbalveld. 

De Marke heeft 11 klaslokalen, een speellokaal, een centrale ruimte ‘De Deel’, inclusief een podium en een activiteitenruimte. Drie lokalen in de bovenbouw beschikken over een vide, die voor groepswerk en andere activiteiten wordt gebruikt. Verder is er in de aanbouw een apart computerlokaal ingericht.

Daarnaast beschikken de groepen 3 t/m 8 over elektronische/digitale schoolborden en wordt er vanaf groep 3 op gezette tijden roulerend gewerkt met laptops in de klassen. Uiteraard vervangen de laptops niet de belangrijke instructie van de leerkrachten.

Op dit moment wordt er onderwijs geboden aan ruim 245 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Ons schoolteam bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistentes en ondersteunend personeel. Gezamenlijk zetten zij zich in om de aan hen toevertrouwde kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Wij proberen een plezierige, veilige sfeer te scheppen, waarin iedereen zich thuis voelt. Samen, als team, willen we steeds blijven werken aan het verbeteren van het onderwijs, nog beter naar kinderen en hun kwaliteiten en verschillen kijken en willen we werken aan een goede communicatie met ouders. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs.Obs De Marke
Ceintuurbaan Zuid 6a
9301 HX Roden