Groep 8
Welkom in groep 8 van Bertjan Koops van 't Jagt en Fred Pera

Aanwezig:
Maandag, dinsdag en donderdag meester Bertjan
Woensdag en vrijdag meester Fred

In de bovenbouw krijgen de kinderen bij het zelfstandig werken te maken met weektaken. Deze zijn ingedeeld in basis, plus of extra niveau. De kinderen werken met leerdoelen. Wat wil je leren met deze opdracht? De leerkracht corrigeert het werk weliswaar voor een groot deel, maar ook de kinderen corrigeren zelf taken en opdrachten. Er wordt dus langzamerhand een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Dit mede als voorbereiding op het voortgezet onderwijs dat langzamerhand in zicht komt. Evenals in alle andere groepen werken sommige leerlingen met aangepaste leerstof. Niet iedere leerling kan de basisstof aan, terwijl andere kinderen juist behoefte hebben aan een grotere uitdaging. Groep 8 is dan de afsluiting van de basisschool. Naast een verdere verdieping van de leerstof zijn er in dit jaar ook verschillende activiteiten op cultureel gebied en wordt er veel aandacht besteed aan oriëntatie op en keuze van een vervolgschool.