Groep 6a
Welkom in groep 6a van Ingrid Warries en Marianne Marsijla

Aanwezig:
Maandag t/m woensdag juf Ingrid
Donderdag en vrijdag juf Marsijla

In groep 6 wordt de (week)taak voor zelfstandig werken iets uitgebreid en wordt de computervaardigheid verder verhoogd. De kinderen volgen in groep 6 de cursus Veilig Internet zodat ze beter weten wat en waar ze bepaalde informatie moeten zoeken op internet bij het maken van werkstukken e.d. Voor de hele middenbouw geldt dat de kinderen af en toe huiswerk meekrijgen voor bijvoorbeeld spelling, aardrijkskunde of geschiedenis. De kinderen werken op basis, plus of extra niveau aan verschillende taken. De computer wordt hier vaak bij ingezet. Steeds meer leren de kinderen om ook samen te werken aan een bepaalde opdracht.