Groep 5a
Welkom in groep groep 5a van Jack Oosterwijk en Dédé van Olst

Aanwezig:
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: meester Jack
Vrijdag juf Dédé

In groep 5 wordt de doorgaande lijn van vorige jaren vervolgd. De kinderen werken regelmatig met taken, die zijn ingedeeld in basisstof, extra werk en keuzewerk. Het vakgebied wereldoriëntatie gaat nu langzaam over in de specifieke vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer. Verder wordt er begonnen met spreekbeurten en worden er regelmatig werkstukjes gemaakt, zowel individueel als in groepjes. Hierbij wordt dan ook het documentatiecentrum gebruikt. Ook wordt nu gericht gewerkt aan het verhogen van de vaardigheid op de computer.