Groep 5-6b
Welkom in groep groep 5-6b van Ingrid Warries en Renske Amesz.

Aanwezig:
Maandag, dinsdag en woensdag juf Ingrid
Donderdag en vrijdag juf Renske

De combinatiegroep 5-6 is tot stand gekomen omdat er teveel leerlingen in de leerjaren 5 en 6 zitten om daar één groep van te maken. Indien mogelijk proberen we verschillende momenten gedurende de week te vinden om activiteiten/lessen samen te doen met alle leerlingen van (de beide) groepen 5 (a+b) en de groepen 6 (a+b). Dat kunnen gezamenlijke activiteiten zijn zoals: muziekles, schoolreis, projecten en Estafette lezen.

Groep 5
In groep 5 wordt de doorgaande lijn van vorige jaren vervolgd. De kinderen werken regelmatig met taken, die zijn ingedeeld in basisstof, extra werk en keuzewerk. Het vakgebied wereldoriëntatie gaat nu langzaam over in de specifieke vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer. Verder wordt er begonnen met spreekbeurten en worden er regelmatig werkstukjes gemaakt, zowel individueel als in groepjes. Hierbij wordt dan ook het documentatiecentrum gebruikt. Ook wordt nu gericht gewerkt aan het verhogen van de vaardigheid op de computer.

Groep 6
In groep 6 wordt de (week)taak voor zelfstandig werken iets uitgebreid en wordt de computervaardigheid verder verhoogd. De kinderen volgen in groep 6 de cursus Veilig Internet zodat ze beter weten wat en waar ze bepaalde informatie moeten zoeken op internet bij het maken van werkstukken e.d. Voor de hele middenbouw geldt dat de kinderen af en toe huiswerk meekrijgen voor bijvoorbeeld spelling, aardrijkskunde of geschiedenis. De kinderen werken op basis, plus of extra niveau aan verschillende taken. De computer wordt hier vaak bij ingezet. Steeds meer leren de kinderen om ook samen te werken aan een bepaalde opdracht.