Groep 4
Welkom in groep 4 van Bernd Kuik

Aanwezig:
Maandag t/m vrijdag meester Bernd

Om het lezen in groep 4 verder te ontwikkelen worden nu diverse manieren van voortgezet technisch lezen toegepast. We gebruiken hiervoor de methode Estafette. De kinderen lezen (van groep 4 tot en met groep 6) 4 ochtenden per week met deze methode voortgezet technisch lezen. Ook komt nu het begrijpend lezen op het programma te staan en verder is het de groep waarin het inzichtelijk leren van de tafels bij het rekenen plaatsvindt en er wekelijks aandacht wordt besteed aan bepaalde spellingscategorieën. Bij de meeste leerstof wordt uitgegegaan van basisstof voor iedereen en extra werk (verdieping of herhaling) op maat voor de individuele leerling.

Nieuwtjes uit groep 4

Hoera! We hebben er een lezer bij!
Afgelopen dinsdag, 2 oktober, was op onze school de officiële aftrap van het project "Hoera! Wij hebben er weer lezers bij!" Hierbij werd ‘De verhalenmachine’ ingezet waarbij de kinderen uit groep 3 en 4 zelf een verhaal gingen maken met tekeningen. Wethouder Alex Wekema heeft de opening verricht in groep 4.​​
In "Hoera! Wij hebben er weer lezers bij!", draait alles om het feit dat het

een fantastische gebeurtenis is voor kinderen en hun ouders wanneer
kinderen hebben leren lezen. Lezen vergroot de woordenschat, is belangrijk
bij alle vakken die verder in de ontwikkeling van kinderen een rol gaan spelen,
maar lezen is ook gewoon leuk!
Met "Hoera! We hebben er weer lezers bij!", ondersteunt de bibliotheek in
Roden de scholen in Noordenveld. De scholen besteden extra aandacht om
lezen een feestje te laten zijn en zo bij te dragen aan een positieve
leeshouding in de vrije tijd om meer leeskilometers te maken en het
leesplezier te vergroten. Het plezier, het feestgevoel wordt zichtbaar gemaakt
in groep 4 op vlaggetjes, waarop getekend en geschreven mag worden.
De ervaringen van ouders over voorlezen thuis of leerkrachten passen er op.
Aan het eind van het schooljaar komen de vlaggen in Noordenveld op
verschillende plekken te hangen. Een jury kijkt ernaar om te kunnen bepalen
welke school de "Hoera-prijs" wint. Naast de Marke doen nog drie basisscholen
uit de gemeente Noordenveld mee aan het project.