Groep 3
Welkom in groep groep 3 van Dédé van Olst en Detty Kemker

Aanwezig:
Maandag t/m woensdag juf Dédé 
​Donderdag en vrijdag juf Detty

Overgang groep 2 naar 3
Het ene moment zitten de kleuters nog in de zandbak en de speelhoek, een paar weken later moeten ze aan een eigen tafeltje leren rekenen, lezen en schrijven. De overgang van groep 2 naar groep 3 in het basisonderwijs is voor sommige kleuters best een grote stap. Dit schooljaar zijn we gestart  met een 2/3 groep en een groep 3. In beide groepen gaan ze speelser leren waarbij we ook een aantal bekende hoeken uit de kleuterbouw een prominente plek zullen geven. Onderwijskundigen pleiten al enige jaren voor speelser onderwijs in groep 3. “Groep 3", zeggen ze," moet zich aan het kind aanpassen in plaats van het kind aan groep 3”. Er komt hierdoor meer ruimte om te kijken naar wat de kinderen nodig hebben en de leerkrachten leren meer te vertrouwen op de eigen professionaliteit.


In groep 3 wordt nu officieel een begin gemaakt met o.a. het lezen, schrijven en rekenen Wij gaan dagelijks werken met de leesmethode de leesmethode Veilig leren lezen, Kim-versie. Het is een methode die veel mogelijkheden biedt om kinderen op hun eigen niveau te laten werken, waarbij er ook gebruik gemaakt wordt van een aantal digitale mogelijkheden. Zo wordt het digibord dagelijks gebruikt om kinderen op aantrekkelijke wijze te leren lezen. Na de instructie op het digibord gaan de kinderen aan het werk met hun werkboekje, de magnetische letterdoos, Veilig gespeld en Veilig en vlot. Verder werken de kinderen zowel op school als thuis met de Leerlingsoftware Veilig leren lezen. Voor meer informatie:
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen
Naast de leesmethode Veilig leren lezen, werken we ook met Klank- en vormspel van Ewald Verveat.
Het leren schrijven van de letters loopt parallel aan de aangeleerde letters. In groep 3 gebruiken we daarvoor de methode Pennenstreken editie 2. Voor meer informatie:
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken
Vanaf nu starten we ook met het leren rekenen uit de methode Wereld in Getallen.
Iedere dag krijgen kinderen een korte instructie op 1 lesdoel. Dit zorgt voor duidelijkheid en focus. En het helpt om de lesstof te begrijpen en te verwerken. Bij de instructie wordt het digibord dagelijks gebuikt om de kinderen op aantrekkelijke wijze te leren rekenen. Naast het werken in een werkboek, werken de kinderen wekelijks met de leerlingsoftware van Wereld in Getallen.
Voor meer informatie:
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm
Naast de drie hoofdpijlers (lezen, rekenen en schrijven) in groep 3, krijgen de kinderen ook les in: verkeer, natuur & techniek, muziekles, gymnastiek in Sportcentrum de Hullen en creatief.

In groep 3 zitten 20 leerlingen, 12 jongens en 8 meisjes.  We starten de dag meestal met een kringgesprek, behalve dat de kinderen wat mogen vertellen doen we ook vaak een reken of taal (lezen) spelletje. Daarna beginnen we met Veilig leren lezen en Vervaet. Daarna volgt dagelijks het schrijven en rekenen. In groep 3 wordt er ook gewerkt in hoeken, zelfstandig werken; leeshoek, stempelhoek, rekenhoek en spelen; bouwhoek en winkeltje.
Tot aan de herfstvakantie gaat groep 3 nog extra naar buiten. Op dinsdag en donderdag gaan we naar gym en op woensdag krijgen de kinderen muziekles van meester Marsijla. Na de herfstvakantie starten we met verkeer en de methode Wijzer (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie).