Groep 2-3
Welkom in groep groep 2/3 van Karin Gorter en Karen Ketelaar

Aanwezig:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf Karin
Woensdag juf Karen​Overgang groep 2 naar 3
Het ene moment zitten de kleuters nog in de zandbak en de speelhoek, een paar weken later moeten ze aan een eigen tafeltje leren rekenen, lezen en schrijven. De overgang van groep 2 naar groep 3 in het basisonderwijs is voor sommige kleuters best een grote stap. Dit schooljaar zijn we gestart  met een 2/3 groep en een groep 3. In beide groepen gaan ze speelser leren waarbij we ook een aantal bekende hoeken uit de kleuterbouw een prominente plek zullen geven. Onderwijskundigen pleiten al enige jaren voor speelser onderwijs in groep 3. “Groep 3", zeggen ze," moet zich aan het kind aanpassen in plaats van het kind aan groep 3”. Er komt hierdoor meer ruimte om te kijken naar wat de kinderen nodig hebben en de leerkrachten leren meer te vertrouwen op de eigen professionaliteit.


In groep 3 wordt nu officieel een begin gemaakt met o.a. het lezen, schrijven en rekenen Wij gaan dagelijks werken met de leesmethode de leesmethode Veilig leren lezen, Kim-versie. Het is een methode die veel mogelijkheden biedt om kinderen op hun eigen niveau te laten werken, waarbij er ook gebruik gemaakt wordt van een aantal digitale mogelijkheden. Zo wordt het digibord dagelijks gebruikt om kinderen op aantrekkelijke wijze te leren lezen. Na de instructie op het digibord gaan de kinderen aan het werk met hun werkboekje, de magnetische letterdoos, Veilig gespeld en Veilig en vlot. Verder werken de kinderen zowel op school als thuis met de Leerlingsoftware Veilig leren lezen. Voor meer informatie:
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen
Naast de leesmethode Veilig leren lezen, werken we ook met Klank- en vormspel van Ewald Verveat.
Het leren schrijven van de letters loopt parallel aan de aangeleerde letters. In groep 3 gebruiken we daarvoor de methode Pennenstreken editie 2. Voor meer informatie:
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken
Vanaf nu starten we ook met het leren rekenen uit de methode Wereld in Getallen.
Iedere dag krijgen kinderen een korte instructie op 1 lesdoel. Dit zorgt voor duidelijkheid en focus. En het helpt om de lesstof te begrijpen en te verwerken. Bij de instructie wordt het digibord dagelijks gebuikt om de kinderen op aantrekkelijke wijze te leren rekenen. Naast het werken in een werkboek, werken de kinderen wekelijks met de leerlingsoftware van Wereld in Getallen.
Voor meer informatie:
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm
Naast de drie hoofdpijlers (lezen, rekenen en schrijven) in groep 3, krijgen de kinderen ook les in: verkeer, natuur & techniek, muziekles, gymnastiek in Sportcentrum de Hullen en creatief.


Groep 2/3  
In groep 2/3 zijn we gestart met 17 kinderen. Zeven kinderen in groep 2 en 10 kinderen in groep 3.
Een klein groepje, maar heel fijn om zo het schooljaar te beginnen. Heel vertrouwd en overzichtelijk voor de kinderen.
Een nieuw schooljaar is altijd even wennen. Vooral als je in een combinatiegroep zit. Maar dit gaat erg goed. De instructie voor groep 3 wordt afgewisseld met aandacht voor groep 2. Zelfstandig kunnen werken wordt op deze manier al jong geleerd. 

Is er iets dat u wilt bespreken, dan kan dit altijd. Het liefst na schooltijd. We maken dan graag tijd vrij. 
’s Morgens voor dat de school begint kunt u kleine mededelingen altijd doorgeven aan de leerkracht.
Het belangrijkste voor ons is, dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat we met de ouders een goed contact hebben.
Wij hopen dat we met elkaar een fijn schooljaar zullen hebben!


​Juf Karin en juf Karen