Groep 1/2c
Welkom in groep groep 1/2c van Sia Geersing en Erna v/d Linde

Aanwezig:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag juf Sia
Donderdag juf Erna

Op de Marke werken we met drie gelijke kleutergroepen waar kinderen van groep 1 en groep 2 samen werken en samen leren. De nieuwe kleuters (4 jarigen) worden over de drie groepen verdeeld. Natuurlijk krijgen de kinderen van groep 1 een andere aanpak dan de kinderen van groep 2. De kinderen van groep 2 kunnen al meer dingen zelfstandig doen en hebben minder begeleiding nodig dan de jongste kleuters. Doordat er jonge en oudere kleuters bij elkaar in dezelfde groep zitten, leren ze samen te werken en leren de jongste kinderen van de oudere kleuters.
Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring of men begint met zogenaamde inloopwerkjes, waarbij de kinderen als ze de klas binnenkomen direct aan een werkje mogen beginnen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt in hoeken (bijvoorbeeld de huishoek, bouwhoek, computerhoek, zandtafel, boekenhoek, schrijfhoek, puzzelhoek) aan groepstafels, in het speellokaal en op het plein.
In groep 1 leren de kinderen wat het betekent om een hele dag in een groep te zijn. Er wordt veel gespeeld, maar er wordt ook aandacht besteed aan het omgaan met elkaar en de taalvorming. Leren gebeurt vooral door spelen. Dit gaat in groep 2 door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. kleuters leren vooral door spelen, ervaren en ontdekken. In groep 2 worden ook al (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.


Groep 1/2  C

In groep 1/2 C  zijn we gestart met 18 kinderen. Acht kinderen in groep 2 en 10 kinderen in groep 1.
Een klein groepje maar heel fijn om zo het schooljaar te beginnen. Heel vertrouwd en overzichtelijk voor de kinderen.
Een nieuw schooljaar is altijd even wennen. Maar dit gaat erg goed.
De groep groeit dit jaar tot 27 leerlingen.
Gedurende het jaar werken we telkens in thema blokken. Op de deur van de klas wordt het thema aangegeven, d.m.v. een kleine poster zodat u als ouders ook weet waar we op school over praten en werken.
Is er iets dat u wilt bespreken met een juf of meester, dan kan dit altijd. Het liefst na schooltijd. We maken dan graag tijd vrij.  ’s Morgens voor dat de school begint kunt u kleine mededelingen altijd doen aan de leerkrachten.
Het belangrijkste voor ons is, dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat we met de ouders een goed contact hebben.
Wij hopen dat we met elkaar een fijn schooljaar zullen hebben!

Juf Sia en Juf Erna