Absent melden
Leerlingen die ziek zijn, worden zoveel mogelijk tussen 8.00 uur en 8.30 uur 's morgens per telefoon afgemeld
(050-501 74 34 )

Voor leerlingen die naar de huisarts of specialist moeten, geldt dat men dit zoveel mogelijk van tevoren dient te melden bij de groepsleerkracht.

Leerlingen die wegens familieomstandigheden of anderszins vrijaf wensen, dienen dit aan te vragen bij de directeur. Dit kan door hier te klikken, het formulier in te vullen en in te leveren bij de directeur.

Indien om andere redenen vrij wordt gevraagd, is het reglement "leerplicht en verlof" van toepassing. Dit reglement is opgesteld door de gemeente op basis van de regelgeving van het ministerie van onderwijs.