Aanmelden leerling
Nieuwe leerlingen (4 jarigen)
Van de gemeente onvangt u de folder "voor het eerst naar de basisschool, een belangrijke stap"! U ontvangt deze folder omdat uw zoon of dochter (bijna) drie jaar oud is. In de loop van het volgend schooljaar wordt uw kind vier jaar, dus u kunt nu al uw voorkeur voor een basisschool kenbaar maken. De folder van de gemeente helpt u daarbij.  U kunt op De Marke terecht voor een rondleiding en een informatief gesprek met de directeur. In februari kunt u ook de open dag(en) bezoeken. Als u besluit voor onze school te kiezen, vindt aanmelding plaats door middel van het insturen van het aanmeldingsformulier naar De marke. De aanmelding is een verzoek tot toelating op de school. De school neemt dan contact met u op voor de daadwerkelijke inschrijving. U ontvangt daarvoor een inschrijvingsformulier.

De verdere procedure ziet er dan als volgt uit:
In de maand, voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind, zal er door de school contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en het invullen van het inschrijvingsformulier met de toekomstige groepsleerkracht van uw kind.
In dit kennismakingsgesprek zal de groepsleerkracht u meer informatie geven over de regels en routines bij ons op school. Ook zal de groepsleerkracht twee dagdelen met u afspreken waarop uw kind, voorafgaande aan zijn vierde verjaardag, alvast naar school mag om kennis te maken met de andere kinderen en de leerkracht. Vanaf de eerste schooldag na de vierde verjaardag, mag uw kind in principe voor hele dagen naar school.
Meer informatie over De Marke vindt u op onze website www.demarke-roden.nl

We hopen dat u en uw kind een fijne tijd bij ons op school zal hebben.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de school.

Verhuizing
Naast aanmelding van vierjarigen, worden er natuurlijk ook leerlingen aangemeld die van een andere basisschool komen, bijvoorbeeld door verhuizing. inschrijven van deze leerlingen kan pas plaatsvinden nadat er een onderwijskundig rapport van de vorige school beschikbaar is.